Men Against Violence (L-Irgiel kontra l-Vjolenza)

Men Against Violence (L-Irgiel kontra l-Vjolenza) aims to engage men and boys of any age to stand up and end all forms of violence, particularly that against women and girls, be it domestic violence, dating violence, sexual abuse, harassment, stalking and rape. In order to achieve this, Men Against Violence aims to raise awareness of the issues at stake in an effort to foster healthy relationships between men and women. Violence against women affects everyone and that is why our focus is to prevent it for the benefit of all men, women and children.

L-Irgiel kontra l-Vjolenza ghandha l-ghan li theggeg l-irgiel u subien ta’ kull eta’ biex iqumu u jtemmu kull xorta ta’ vjolenza, partikolarment fil-konfront ta’ nisa u bniet, sija fil-kaz ta’ vjoelnza domestika, vjolenza waqt in-namur jew l-gherusija, abbuz sesswali, fastidju, ‘stalking’ u stupru. Biex jigi assigurat dan, l-Irgiel kontra l-Vjolenza behsiebha tqajjem kuxjenza fuq din il-materja bi sforz li tindokra relazzjonijiet b’sahhithom bejn l-irgiel u n-nisa. Il-vjolenza kontra n-nisa tolqot lil kulhadd u huwa propju ghal dan il-ghan illi l-ottika taghna huwa li jiskansa dan ghal beneficcju tal-irgiel, in-nisa, kif ukoll it-tfal.

Leave a comment

Your email address will not be published.